Geschiedenis


Algemeen

Hof Nieuwlandsrust is een van de boerderijen die werd gebouwd in de net drooggelegde Middelburgse polder van 1644. In deze polder werd ook het dorp Nieuwland gebouwd. Later wordt dit dorp verenigd met het Oude Dorp in de Sint Jooslandpolder en heet vanaf dat moment Nieuw en Sint Joosland.

Het bedrijf is altijd hoofdzakelijk een landbouwbedrijf geweest. Op de vruchtbare nieuwe kleigronden was en is het goed boeren. Een kleine hoeveelheid koeien en vee waren er als bijverdienste en om zelfvoorzienend te kunnen zijn. Het huidige huis dateert uit 1787. Mogelijk is het eerste huis ooit drastisch verbouwd, of na verwoesting opnieuw gebouwd. Dit is nog onbekend. Een groot boerenbedrijf als dit was een zeer arbeidsintensief bedrijf. Er was daarom ook altijd veel personeel aanwezig, zoals inwonende meiden en knechten, vaste knechten en in het oogstseizoen dagloners. Voor deze laatste groep stonden er zelfs houten optrekjes om ze ’s  nachts een dak boven hun hoofd te verschaffen. In 2003 kwam er na 350 jaar een eind aan Nieuwlandsrust als agrarisch bedrijf. De boerderij en het erf met omliggende weilanden (totaal 5,5 hectare) werd een NSW Landgoed met grote cultuurhistorische waarde.

De eigenaren

De boerderij is na de bouw eerst vele jaren in handen geweest van diverse eigenaren uit Middelburg. Die verpachtten de boerderij.

In 1737 is de eigenaresse Catharina Sara Elfsdijk. Een bekende en vermogende Vlaamse dame. Gehuwd met Johan Evertsen uit  het Zeeuwse geslacht van zeevarenden; hun naam is in de zeegeschiedenis bekend als een der roemrijkste uit het heldentijdperk der 17e eeuw.

In 1813 wordt Nieuwlandsrust publiekelijk verkocht. De eigenaar, Pieter Bommelje, burgemeester van Nieuwland is door financiële problemen genoodzaakt  om de boerderij te verkopen. Het bedrijf is dan 44 hectare en 42 are groot en verwisselt van eigenaar voor 6000 gulden (12.452FF).
De nieuwe eigenaar is Marinus Emanuel Cornelis Versluijs. Deze koopt de boerderij voor zijn vrouw Maria Petronella van den Brande. De boerderij wordt wederom verpacht.

In 1819 is de nieuwe pachter Ferdinand Ferdinandusse. Gehuwd met Leuntje Pieterse Maljaars.1819 is het jaartal wat op de paal van het toegangshek van Nieuwlandsrust staat. Ook het geboortejaar van hun aanstaande schoonzoon.

Op 18 April 1825 koopt de moeder van Leuntje Pieterse Maljaars, de weduwe Elisabeth Maljaars-Houterman, de boerderij voor haar dochter en schoonzoon. Vanaf dan heten de eigenaren steeds Polderdijk en wordt de boerderij door vererving verkregen. Hun enige kind, dochter Elisabeth Ferdinandusse (22-4-1830)  huwt met Cornelis Adriaan Polderdijk (8-10-1819).

Volgende eigenaren zijn  diens zoon Ferdinand Pieter Polderdijk (1-1-1860), getrouwd met Jannetje Catharina van Waarde. De dochter van de plaatselijke burgemeester. Daarop volgt weer hun oudste zoon; Cornelis Adriaan Polderdijk getrouwd met Johanna Martina Brasser. Diens zoon Lein Ferdinandus Polderdijk, gehuwd met Leuntje Pieternella van Liere zijn de volgende in het rijtje. Daarop volgen de 3 huidige eigenaren: Johanna Janna ( Jolanda)  Polderdijk, Cornelis Adriaan ( Kees) Polderdijk en Adriana Janny( Rian) Polderdijk. Allen kinderen van zoon Lein Ferdinandus Polderdijk en Leuntje Pieternella van Liere.