Bijzondere Gebeurtenissen


Bijzondere Gebeurtenissen:

1940-1945  2e wereldoorlog. Nieuwlandsrust ligt precies in de vuurlinie Sloedam-Middelburg. Ondanks hevige beschietingen eind 1944 blijft het gespaard. Er valt alleen een granaat op de bakkeet. De schade is in 1946 hersteld.

1997- uitreiking 1e prijs erfgoed trofee. Deze prijs wordt 1 keer in de 4 jaar uitgereikt door een samenwerkingsverband tussen de stichting landschapsbeheer Zeeland, de zuidelijke land en tuinbouw organisatie en de boerderijenstichting Zeeland.

2003-2004 Aanplant van 110 nieuwe bomen en 500 struiken en het graven van een nieuwe veedrinkput. Om een landgoed te kunnen zijn moet tenminste 30 % van het totale oppervlak met houtopstanden zijn bezet. Ook moet het totale terrein voor 75% omgeven zijn door houtopstanden. Om hier ruimschoots aan te kunnen voldoen werd het nodige groen op Nieuwlandsrust aangevuld. Daarnaast werd er in de boomwei een nieuwe veedrinkput gegraven. Dit ter vervanging van een ooit eerder gedempte drinkput.

2004- NSW Landgoedstatus wordt toegekend. Nieuwlandsrust stopt als agrarisch bedrijf en gaat verder als landgoed. Compleet met een wandelroute van 1 km door de weilanden.

2007- Uitgave ‘Laat de zuinigheid de wijsheid niet bedriegen’. Piet Zuidweg schreef een biografische schets over Ferdinandus Pieter Polderdijk(1860-1944). Hij deed dit op verzoek van de conservatoren van de ‘Zelandia Illustrata’.Daar bevind zich cartografisch materiaal de ‘collectie Polderdijk’. Ferdinand Pieter Polderdijk kreeg als enige bedrijfsopvolger niet te kans door te leren, maar alle mogelijkheden die zich voordeden benutte hij. Hij volgde in Middelburg Franse les en rechtlijnig tekenen. Later heeft hij zich toegelegd op het vervaardigen van topografische tekeningen. Samen met Dr. A.Walraven publiceerde hij in 1896 ‘Geschiedenis en plaatsbespreking van de gemeente Nieuw en St joosland. Naast deze ‘hobby’ heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap in bestuurlijke functies. Binnen landbouworganisaties, als polderbestuurder, in politieke en kerkelijke functies. Als landmeter en taxateur. Bovengenoemde uitgave is in te zien in de Zeeuwse bibliotheek en het Zeeuws archief.

2010- 11 maart ; schenking kousentuun. Bij historische Zeeuwse boerderijen op de Bevelanden en ook wel op Walcheren, stond vroeger vaak een kousentuun op het erf. Een houten rek waarop de boerin haar gebreide lange kousen droogde. De kousen werden er met de opening naar beneden overheen geschoven, zodat ze niet uitrekten bij het drogen. Met het verdwijnen van de streekdracht zijn ook deze rekken praktisch verdwenen. De sierlijke kousentuun heeft nu weer een plekje gekregen op het erf van vier Zeeuwse boerderijen, waaronder Hoeve Van der Meulen. Ook de Arendshoeve in ‘s-Heer Arendskerke, Tien Gemeten in Oudelande en Nieuwlandsrust in Nieuw- en St. Joosland hebben nu een kousentuun. Soroptimistclub de Bevelanden nam hiertoe het initiatief, in samenwerking met de Boerderijenstichting Zeeland. De kousentunen zijn gemaakt door cliënten van Emergis.   

2010- 2 juni : bezoek bomendokter Hans Bok. Een zeer oude kastanjeboom die op een prominente plaats voor het huis staat is ziek. Hans Bok past een veelbelovende methode toe om de boom te redden: Hij krijgt een infuus met schimmel en bacterie dodende allicine . Meer info: zie menu links www.allicin-treecare.com